Szukaj w swulinski.com:
 

Ta˝ce Fid┐ijskie


Wartownik Pokaz ognia #1 Pokaz ognia #2

Du┐e i ma│e hotele na Fid┐i organizuj▒ pokazy typowych ta˝cˇw fid┐ijskich. W ten sposˇb goÂcie mog▒ zakosztowaŠ lokalnej kultury w postaci dobrze przygotowanych przedstawie˝. Bez opuszczania oÂrodka, turyÂci s▒ pewni, ┐e to jest Fid┐i.


Dmuchanie ogniem Bŕbniarz Fid┐ijski Wojownik z pochodni▒

Fidzijska tancerka #2 Fid┐ijski tancerz #1 Fid┐ijska ozdoba w│osˇw

Fid┐ijski tancerz #3 Wojownik z Fid┐i Fid┐ijki