Kultura Kanaków

Typowa rzeźba Kanaków::Nowa Kaledonia, Oceania::
Typowa rzeźba Kanaków
Chata Kanak w Gadji::Nowa Kaledonia, Oceania::
Chata Kanaków w Gadji
Posąg Chrystusa::Nowa Kaledonia, Oceania::
Posąg Chrystusa

W Nowej Kaledonii, gdzie prawie 40% ludności jest pochodzenia europejskiego, tradycyjna kultura melanezyjska powoli zanika. Rząd francuski promuje "zachodni", konsumpcyjny i skomercjalizowany styl życia, tak obcy ludziom Pacyfiku. Pierwsi przybyli łowcy wielorybów przynosząc nieznane choroby. Następni byli misjonarze, którzy zniszczyli prawie wszystkie zabytki kultury rodzimej, wymazali z życia ludności lokalne praktyki i zwyczaje. Później przybyli osadnicy, którzy zabrali im ziemię. Kanakowie, czyli rdzenni mieszkańcy Nowej Kaledonii tracą swą tożsamość. Jedyną szansą przetrwania kultury Kanaków jest ich większa autonomia, niepodległe państwo, które prawdopodonie przybierze nazwę Kanaky.

Nad zatoką św Maurycego #1::Nowa Kaledonia, Oceania::
Nad zatoką św Maurycego #1
Nad zatoką św Maurycego #2::Nowa Kaledonia, Oceania::
Nad zatoką św Maurycego #2
Chata Kanaków #2::Nowa Kaledonia, Oceania::
Chata Kanaków #2
Chata Kanaków #1::Nowa Kaledonia, Oceania::
Chata Kanaków #1
Kościół w Vao::Nowa Kaledonia, Oceania::
Kościół w Vao

© 2006 Maciej Swuliński