Szukaj w swulinski.com:
 

Suaya


Klif w Suaya Posągi w Suaya Drewniane figury przodków

Groby w klifie w Suaya (Celebes, Indonezja) to miejsce pochówku królów Sangalla i ich rodzin. Drewniane figury tau tau ubrane są w tradycyjne stroje Toradża i umieszczone są w niszach wyciętych w skale. U podnóża klifu znajduje się mały budynek z dość zniszczonymi trumnami i widocznymi szczątkami kości ludzkich. Są to sarkofagi prawdopodobnie z czasu, kiedy Toradżanie nie byli chowani w skalnych kryptach, lecz w niezwykle pięknie zdobionych trumnach umieszczanych w grotach i jaskiniach.

Trumna ze szczątkami ludzkimi