Szukaj w swulinski.com:
 

Château Frontenac


Château Frontenac #12::Québec, Kanada:: Château Frontenac #12 Château Frontenac #11::Québec, Kanada:: Château Frontenac #11 Château Frontenac #13::Québec, Kanada:: Château Frontenac #13

Le Château Frontenac usytuowany jest na szczycie klifowego zbocza Cap Diamant, w sercu otoczonego murem obronnym Vieux Québec (Stare Miasto). Jest to okaza³a, góruj±ca ponad rzek± ¦w. Wawrzyñca, przypominaj±ca zamek budowla z miedzianymi bastionami i kamiennymi wie¿ami.

Terrasse Dufferin #2::Québec, Kanada:: Terrasse Dufferin #2

Château Frontenac #8::Québec, Kanada:: Château Frontenac #8 Château Frontenac zim±::Québec, Kanada:: Château Frontenac zim± Terrasse Dufferin Le Château Frontenac::Québec, Kanada:: Terrasse Dufferin #1


Stoj±cy w mie¶cie Quebec w Kanadzie hotel ten zaprojektowany zosta³ przez nowojorskiego architekta, który wzorowa³ siê na europejskich stylach architektonicznych okresu ¶redniowiecza i renesansu. Otwarty zosta³ on pod koniec XIX w. jako miejsce przystanku dla podró¿nych kolei Canadian Pacific. Le Château Frontenac nosi imiê gubernatora Nowej Francji, Buade de Frontenac et de Palluau, Louis de, jednej z najbardziej wp³ywowych postaci w historii Kanady. Frontenac by³ g³ównym motorem francuskiej ekspansji w Ameryce Pó³nocnej i obroñc± Nowej Francji wobec ataków konfederacji Irokezów i kolonii angielskich.


Château Frontenac #10::Québec, Kanada:: Château Frontenac #10 Château Frontenac #7::Québec, Kanada:: Château Frontenac #7 Château Frontenac #9::Québec, Kanada:: Château Frontenac #9