Szukaj w swulinski.com:
 

Prowincja Quebec
Quebec to prowincja kanadyjska rozciągającą się od rejonów subarktycznych na północy do granicy z USA, na południu. Zdecydowana większość ludności mieszka w Montealu, Quebec i innych miastach leżących na brzegach rzeki Św. Wawrzyńca. Prowincja Quebec jest jedyną w Kanadzie, gdzie język francuski jest jedynym obowiązującym językiem urzędowym.