Szukaj w swulinski.com:
 

Rdzenni Amerykanie


W każdym stanie USA rdzenni Amerykanie organizują zjazdy, a raczej spotkania artystyczne nazwane pow-wow. Składają się na nie parady, tańce, śpiewy, a nawet wybór Miss Indian.


Indianie Ameryki Północnej, pochodzą z wielu plemion, szczepów i grup etnicznych. Ich krew jest często wymieszana z emigrantami pochodzącymi z Afryki, Azji, Europy bądź innych regionów świata.


Gdy w XVIII w. pierwsi Europejczycy zetknęli się z rdzennymi mieszkańcami Alaski było tam wiele plemion i dużo różnych grup językowych. Dla ludności Alaski, przybycie Rosjan było wielkim nieszczęściem. Indianie byli zmuszani do niewolniczej pracy, brano zakładników, dzielono rodziny. Przemoc i europejskie choroby przyczyniły się do śmierci prawie 80% populacji Indian Aleut.


Kilka różnych kultur wykształciło się na północnym wybrzeżu Pacyfiku począwszy na południu od dzisiejszego stanu Waszyngton w USA, poprzez wybrzeże Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, aż do terytorium Alaski. Kultury te były do siebie podobne w pewnym stopniu i jednocześnie dość odmienne.


Głębokie kaniony, skalne palisady, wysokie płaskie szczyty zwane mesa i pustynia rejonu narożnika stanów Utah, Kolorado, Nowy Meksyk i Arizona były rodzimym miejscem wyjątkowej grupy etnicznej, którą nazywamy dzisiaj Anasazi. Żyli oni tutaj od mniej więcej 500 roku p.n.e. W roku 1300 naszej ery Indianie Anasazi opuścili swe budowle, skalne domostwa, wioski i inne osady i przenieśli się na południe mieszając się z różnymi plemionami. Jaki był powód tej migracji? Niektóre teorie mówią o wrogich sąsiadach, którzy ich do tego zmusili. Inne mówią o przeludnieniu i długotrwałej suszy, która uczyniła ten rejon trudnym do zamieszkania. Prawdopodobnie połączenie tych czynników sprawiło, że Anasazi opuścili swe domy zawsze.


Góry Great Smoky na granicy stanów Tennessee i Karolina Północna są rodzimą ziemią Czirokezów, narodu Indian o bogatej tradycji. W swym rozkwicie, długo zanim Kolumb odkrył "Nowy Świat" władali oni terenem, który należy dziś do w częściach do ośmiu stanów USA.


Park narodowy Mesa Verde to tak naprawdę duży park archeologiczny z wieloma budowlami wzniesionymi we wnętrzu załamań skalnych. Pierwotni Indianie Pueblo zamieszkiwali te tereny w okresie od 550 do 1300 r.


Casa Grande to pozostałości starożytnej indiańskiej wioski w okolicach Coolidge w Arizonie. Opuszczony długo przed przybyciem pierwszych Europejczyków, główny budynek wzniesiony z caliche przetrwał do dziś, przynajmniej częściowo.


Skalne budowle określane dzisiaj, jako Zamek Montezuma (Arizona, USA) pochodzą z lat 1100 - 1400. Przetrwałe pięciopiętrowe zabudowania zawierają ponad 20 pomieszczeń.


W zrekonstruowanej wiosce Huron/Ouendat (Kanada) można zobaczyć, jak żyli Indianie w dzisiejszym rejonie Ontario przed przybyciem pierwszych Europejczyków.