Szukaj w swulinski.com:
 

Kanada
Francuz Jacques Cartier był pierwszym przybyszem z Europy, który zapoczątkował eksploracje północnych terenów dzisiejszej Ameryki Północnej. Nowy ląd (odkryty w roku 1534) Cartier nazwał Kannata, co w języku lokalnego plemienia Huron oznacza osadę. Później nazwę zmieniono na Kanada. Kolonizacja postępowała powoli. Pierwszymi Europejczykami byli Francuzi, którzy przede wszystkim zajmowali się handlem futrami z lokalną ludnością. Po utworzeniu królewskiej kolonii i założeniu osad w miejscu dzisiejszych miastQuebéc i Montréal Francja zaczęła być siła dominującą w tym rejonie. Francuskie panowanie zakończyło się jednak w roku 1759, gdy wojska brytyjskie zajęły Quebec.