Fort Delaware

Panorama Fortu Delaware::Fort Delaware, Delaware, USA::
Panorama Fortu Delaware
Wejście do Fortu Delaware::Fort Delaware, Delaware, USA::
Wejście do Fortu Delaware
Pomieszczenie przechowywania amunicji::Fort Delaware, Delaware, USA::
Pomieszczenie przechowywania amunicji
Spłukiwana toaleta oficerów::Fort Delaware, Delaware, USA::
Spłukiwana toaleta oficerów
Mess Hall::Fort Delaware, Delaware, USA::
Kantyna

Fort Delaware na wyspie Pea Patch (stan Delaware) był częścią systemu obronnego chroniącego wejścia do rzeki Delaware. W czasie wojny secesyjnej fort służył, jako miejsce izolacji dla żołnierzy konfederackich i więźniów politycznych.

Kowal::Fort Delaware, Delaware, USA::
Kowal
Kazamata wewnątrz fortu Delaware::Fort Delaware, Delaware, USA::
Kazamata wewnątrz fortu Delaware
Żołnierze unijni strzelający 8-calowym działem Columbiad::Fort Delaware, Delaware, USA::
Żołnierze unijni strzelający 8-calowym działem Columbiad

© 2013 Maciej Swuliński