Cańada de la Virgen

Droga prowadząca do Cañada::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Droga prowadząca do Cañada
Plac otoczony murem::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Plac otoczony murem

Ruiny te zostały odkryte bardzo niedawno, w 1998 roku. Cywilizacja Otomi wzniosła tutaj piramidalne struktury, „zagłębione place” i zbudowała drogę o długości 1 km. Wiedza astronomiczna tej kultury znalazła odzwierciedlenie w usytuowaniu i kształtach budowli. Skierowane są one tak, aby obserwować słońce i księżyc w momentach równonocy i przesileń. Około 900 roku n.e, cywilizacja Otomi zaczęła podupadać, miasto to zostało wkrótce opuszczone, aby zostać odkryte na nowo tysiąc lat później. Wykopaliska archeologiczne znajdują się w całości na terenie prywatnym. Z biegiem lat, ruiny nie zostały splądrowane. Dzięki temu archeolodzy tutaj mogli dokonać tu kilku ciekawych odkryć.

Piramida w kompleksie B::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Piramida w kompleksie B
Różne kolory kamienia::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Różne kolory kamienia
Schody, kompleks A::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Schody, kompleks A

Cańada de la Virgen (Kanion Najświętszej Marii Panny) jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ wykopalisk archeologicznych rejonu Mezoameryki. Miejsce to jest tylko częściowo przebadane. Jak nam powiedziano istnieje tutaj dużo więcej nieodsłoniętych jeszcze ruin. Archeolodzy uważają, że Cańada była centrum rytualnym i jednym z ważniejszych miast w całym regionie. Mniejsza ze zrekonstruowanych struktur piramidalnych, kompleks B jest odzwierciedleniem wierzeń Otomí w dwoistość otaczającego świata, widoczna w istnieniu nieba i ziemi, słońca i księżyca, oraz dwóch płci. To właśnie tutaj archeolodzy odkryli pozostałości 7 letniej dziewczynki umieszczone rytualnym kręgu kamieni wraz z darami naczyń ceramicznych, fragmentem muszli i małym kojotem. Ubrany miała naszyjnik. Musiało być to ważne ciało dla Otomí, ponieważ otrzymała ona specjalny pochówek. Jej szczątki zostały złożone z rozdzielonymi kośćmi, gdy rozkład ciała był wystarczająco zaawansowany aby umożliwić skompresowane go do niewielkiej pogrzebowej wiązki.

Kanał wykuty w kamieniu::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Kanał wykuty w kamieniu
Kompleks B::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Kompleks B
Kompleks D::Canada de la Virgen, Guanajuato, Meksyk::
Kompleks D

Większa i bardziej imponująca budowla w Cańada (kompleks A) ma orientację zachodnią i służyła do obserwacji ciał niebieskich. Głębokie, zanurzone patio dostępne jest po wspinaczce wieloma stromymi schodami w górę i w dół. Do budowy wykorzystano tutaj różne kolory kamienia: zielony, czerwony, pomarańczowy i żółty. Piramida zwieńczona jest małą świątynią. Jest to miejsce, gdzie odkryte zostało kolejne ciało. Grób znajdujący się pod podłogą był prawdopodobnie miejscem pochówku władcy. Jego szczątki owinięte w całun żałobny miały pęknięcia od uderzenia siekierą w głowę, złamaną szczękę i popękane żebra. Nogi amputowane były poniżej kolan. Jak widać, człowiek ten został złożony w ofierze. Ceremonia miała miejsce, gdy miał on 52 lata. Numer ten miał magiczne znaczenie dla Otomi, był on wyznacznikiem końca cyklu. Ze względu na lokalizację, człowiek nazwany el Jerarca czyli Hierarcha pochowany został wraz z psem i kawałkami naczyń ceramicznych.


© 2015 Maciej Swuliński