Szukaj w swulinski.com:
 

Mezoameryka

To, co dziś nazywamy Mezoameryką to region, gdzie rozkwitały liczne prekolumbijskie społeczeństwa. Rozciąga się od środkowego Meksyk na północy po Honduras i Salwador na południu. W ciągu wieków powstało tu i wymarło wiele różnych kultur przeobrażając się stopniowo w nowsze, bardziej zaawansowane cywilizacje. Brak wystarczającej wiedzy na temat tych kultur prowadzi do uproszczonej interpretacji tej części Ameryki. To co czyni Mezoamerykę unikalną w odniesieniu do innych indiańskich cywilizacji w USA i Kanadzie to kamienne budowle. Dzisiaj, kiedy mówimy Mezoameryce, myślimy o ruinach piramid, które przetrwały. W ten sposób różnorodność wśród wielu odmiennych cywilizacji tego obszaru jest często niezauważana. Przyjęło się uproszczoną interpretację, że wszystkie one były niemal takie same. W rzeczywistości, lokalne społeczności różniły się dość sporo od siebie i to jest to, co chcieliśmy doświadczyć planując nasze wizyty w kilku, z setek archeologicznych miejsc w Ameryce Płn. i Środkowej.Kultura Olmeków

Huastekowie

Teotihuacan

Aztekowie

Klasyczna Kultura Veracruz

Cywilizacja Zapoteków


Inne cywilizacje i społeczeństwa