Szukaj w swulinski.com:
 

Dzieci


Dziecko japoñskie::Kioto, Japonia:: Dziecko japoñskie
Kioto, Japonia
Dziewczynka Kanak #1::Nowa Kaledonia, Oceania:: Dziewczynka Kanak #1
Nowa Kaledonia, Oceania
Dziewczynka Kanak #3::Nowa Kaledonia, Oceania:: Dziewczynka Kanak #3
Nowa Kaledonia, Oceania

Dzieci, które nie otrzymuj± odpowiedzi na pytania przestaj± je zadawaæ. Ma³e dzieci, któym nikt nie opowiada bajek z trudem w wieku starszym s³uchaj± innych i nie maj± powodu aby czytaæ ksi±¿ki.


Dzieci japoñskie::Kioto, Japonia:: Dzieci japoñskie
Kioto, Japonia
Dziewczynka Small Nambas::Vanuatu, Oceania:: Dziewczynka Small Nambas
Vanuatu, Oceania
Ch³opcy z Tanna::Vanuatu, Oceania:: Ch³opcy z Tanna
Vanuatu, Oceania

Small Nambas #1::Vanuatu, Oceania:: Small Nambas #1
Vanuatu, Oceania
Ch³opcy z Pankumo::Vanuatu, Oceania:: Ch³opcy z Pankumo
Vanuatu, Oceania
Ch³opczyk z Fid¿i #1::Fid¿i, Oceania:: Ch³opczyk z Fid¿i #1
Fid¿i, Oceania

Dziewczynka z Fid¿i::Fid¿i, Oceania:: Dziewczynka z Fid¿i
Fid¿i, Oceania
Ch³opak z Tanna::Vanuatu, Oceania:: Ch³opak z Tanna
Vanuatu, Oceania
Wewn±trz bure::Fid¿i, Oceania:: Wewn±trz bure
Fid¿i, Oceania

Balijski Ch³opiec::Bali, Indonezja:: Balijski Ch³opiec
Bali, Indonezja
Balijska Dziewczynka::Bali, Indonezja:: Balijska Dziewczynka
Bali, Indonezja
Dzieci Torad¿a::Celebes, Indonezja:: Dzieci Torad¿a
Celebes, Indonezja