Szukaj w swulinski.com:
 

Jaskinia Tampangallo


Panorama jaskini Tampangallo
Fotografia składa się z pięciu zdjęć

Wnętrze jaskini Tampangallo #1 Figurki tau tau Rząd czaszek

W przeszłości Toradżanie chowani byli w zdobionych drewnianych trumnach (o kształcie podobnym do dachów domów tongkonan) umieszczanych w grotach. Jaskinia Tampangallo to byłe miejsce pochówku rodziny jak twierdzi się pochodzącej od mitycznego przodka, który to zainicjował nietypowe rytuały pogrzebowe w społeczeństwie Toradża. Kolekcja tau tau (drewniane postacie ludzkie) nie jest tak stara i została prawdopodobnie dołożona w celu zwiększenia atrakcyjności tego miejsca dla zwiedzających.


Szczątki ludzkie w Tampangallo
Fotografia składa się z dwóch zdjęć
Wnętrze jaskini Tampangallo #2

Stara trumna i czaszka Trumna i tau tau Samotna czaszka