Szukaj w swulinski.com:
 

Jaskinia Tampangallo


Panorama jaskini Tampangallo::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Panorama jaskini Tampangallo
Fotografia składa się z pięciu zdjęć

Wnętrze jaskini Tampangallo #1::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Wnętrze jaskini Tampangallo #1 Figurki tau tau::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Figurki tau tau Rząd czaszek::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Rząd czaszek

W przeszłości Toradżanie chowani byli w zdobionych drewnianych trumnach (o kształcie podobnym do dachów domów tongkonan) umieszczanych w grotach. Jaskinia Tampangallo to byłe miejsce pochówku rodziny jak twierdzi się pochodzącej od mitycznego przodka, który to zainicjował nietypowe rytuały pogrzebowe w społeczeństwie Toradża. Kolekcja tau tau (drewniane postacie ludzkie) nie jest tak stara i została prawdopodobnie dołożona w celu zwiększenia atrakcyjności tego miejsca dla zwiedzających.


Szczątki ludzkie w Tampangallo::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Szczątki ludzkie w Tampangallo
Fotografia składa się z dwóch zdjęć
Wnętrze jaskini Tampangallo #2::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Wnętrze jaskini Tampangallo #2

Stara trumna i czaszka::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Stara trumna i czaszka Trumna i tau tau::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Trumna i tau tau Samotna czaszka::Tana Toradża, Celebes Indonezja:: Samotna czaszka