Sanjusagen-do

Rzeźby Kanzeon::Świątynia Sanjusangen-do, Kyoto, Japonia::
Rzeźby Kanzeon
1001 rzeźb Kannon::Świątynia Sanjusangen-do, Kyoto, Japonia::
1001 rzeźb Kannon

Sanju-sangen-do co oznacza gmach z 33 przestrzeniami pomiędzy kolumnami jest głównym gmachem w Rengeo-in w Kioto. Świątynia buddyjska z 1164 roku spłonęła całkowicie, obecne budynki pochodzą z roku 1266. Najważniejsze w Sanju-sangen-do jest 1001 rzeźb Buddy Juichimen-senju-sengen Kanzeon, potocznie określanego uproszczoną nazwą Kannon. Tysiąc stojących postaci wyrzeźbionych zostało w cyprysie japońskim w XII i XIII wieku. Znajdują się one po obydwu stronach tej najsłynniejszej rzeźby, siedzącego Tysiącrękiego Kannon wyrzeźbionego w roku 1254.


© 2001 Maciej Swuliński