Szukaj w swulinski.com:
 

Polska obecność w USA

Pomnik Katyński i WTC::Jersey City, New Jersey, Stany Zjednoczone:: Pomnik Katyński i WTC Pomnik Katyński::Jersey City, New Jersey, Stany Zjednoczone:: Pomnik Katyński Atak na WTC #51::11 września 2001 r.:: Atak na WTC #51

Syberia 1939::Jersey City, New Jersey, Stany Zjednoczone:: Syberia 1939

Nad rzeką Hudson, z widokiem na World Trade Center, w samym sercu dzielnicy finansowej Jersey City w stanie New Jersey stoi pomnik wystawiony przez lokalną polonię amerykańską.

Cytat z tablicy pamiątkowej: Katyń 1940 „... to skarbiec kłamstwa stalinowskiego i postalinowskiego, globalnego załgania rządów, komisji międzynarodowych, pisarzy - to skarbiec hańby”

„Poświęcony pamięci 15400 polskich oficerów, intelektualistów, liderów i więźniów wojennych brutalnie zamordowanych przez Sowieckie N.K.W.D. na wiosnę 1940 roku i pochowanych w masowym grobie w lesie Katyńskim pod Smoleńskiem i w innych nieznanych miejscach Rosji Sowieckiej.”


W Central Parku w Nowym Jorku znajduje się wystawiony w 1939 roku przez nowojorską polonię pomnik króla Władysława Jagiełły. Na tablicy pomnika przeczytać można: „Król Polski, Wielki Książe Litewski. Twórca unii narodów wschodniej i centralnej Europy. Zwycięzca nad krzyżakami pod Grunwaldem 15-go lipca 1410 roku.”

Pomnik króla Władysława Jagiełły::Central Park, Nowy Jork, Stany Zjednoczone:: Pomnik króla Władysława Jagiełły

W prawo do Polski::Stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone:: W prawo do Polski Miejscowść Pulaski przy drodze 13::Stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone:: Miejscowść Pulaski przy drodze 13

Polskie nazwy miejscowości takie Krakow, Warsaw, Poland czy Pulaski znaleźć można w całych Stanach Zjednoczonych. Są to ślady polskiego osadnictwa w USA sprzed 150 - 200 lat.


Na terenie najstarszej amerykańskiej uczelni wojskowej w West Point w stanie Nowy Jork stoi pomnik wystawiony generałowi Tadeuszowi Kościuszce w uznaniu jego zasług dla Stanów Zjednoczonych. Co roku, pod koniec kwietnia odbywa się tu uroczystość z udziałem polonii ku czci wielkiego Polaka, bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych.

Pomnik Kościuszki w West Point::West Point, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone:: Pomnik Kościuszki w West Point

Obrona Little Egg Harbor::Mystic Islands, New Jersey, Stany Zjednoczone:: Obrona Little Egg Harbor

Tablicę pamiątkową stojącą w nadmorskiej miejscowości Mystic Islands w stanie New Jersey wzniesiono w miejscu zbrojnego starcia wojsk gen. Kazimierza Pułaskiego z żołnierzami lojalnymi wobec korony brytyjskiej. 15 października 1778 r., w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oddziały brytyjskie w sile 200 żołnierzy zaskoczyły i pokonały rewolucjonistów. Zginęło tu blisko 50 amerykanów.


Generał Kościuszko::Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone:: Generał Kościuszko Pomnik Kościuszki w Filadelfii::Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone:: Pomnik Kościuszki w Filadelfii Dom Tadeusza Kościuszki::Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone:: Dom Tadeusza Kościuszki

Centrum miasta Filadelfia to miejsce gdzie łatwo znaleźć można wiele polskich akcentów. Najważniejszym z nich jest dom Tadeusza Kościuszki. Polak wyjątkowo zasłużony Ameryce, mieszkał tu na przełomie 1797-98 roku podczas swojej ostatniej wizyty w USA. Obecnie otwarte jest tu muzeum finansowane głównie z funduszy rządu amerykańskiego.

Polonia z Filadelfii zadbała o wystawienie Kościuszce pomnika. Na tablicy przeczytać można w dwóch językach: „Dar narodu polskiego dla narodu amerykańskiego upamiętniający 200-lecie niepodległości Ameryki”.

W centrum miasta znajduje się również inny polski pomnik. Jest on poświęcony Mikołajowi Kopernikowi. Nowoczesna rzeźba przypomina przechodniom, że ten wybitny astronom był Polakiem.

Pomink Kopernika::Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone:: Pomink Kopernika

Pulaski Skyway::New Jersey, Stany Zjednoczone:: Pulaski Skyway

W stanie New Jersey znajduje się most drogowy imienia polskiego generała, który pomagał w tworzeniu Armii Kontynentalnej w okresie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Stalowa konstrukcja mostu o nazwie General Pulaski Skyway pochodzi z roku 1932. Most ma długość 5,6 km.