Szukaj w swulinski.com:
 

Cmentarze Nowego Orleanu

An Old Tomb Italian Tomb Iron Railing

Symbolic grave of Marie Laveau, the “Voodoo Queen”

Zabytkowe cmentarze Nowego Orleanu są wyjątkowo unikalne wśród cmentarzy, które znaleźć można na terenie USA. Najstarszy cmentarz Św. Ludwika nr 1 powstał w wieku XVIII. Istniejący dzisiaj labirynt naziemnych dużych grobowców jest efektem ponad stuletniej ewolucji w sposobie chowania zmarłych. Brak wolnego miejsca wymagał tworzenia dodatkowych krypt ponad już istniejącymi. Miejsca pochówku w ziemi przez lata stały się fundamentami dla nowych grobów wznoszonych ponad ziemią.

Liczne znaki X znaleźć można na symbolicznym grobie Marii Laveau, tzw. „królowej Voodoo”. Voodoo będące po prostu ludowym wierzeniem pewnej grupy niewolników przywiezionych z Afryki jest wciąż widoczne w Nowym Orleanie, a to głównie za sprawą sklepików sprzedających liczne amulety. Niektórzy turyści przychodzą na cmentarze w zorganizowanych grupach, aby dowiedzieć się, jak praktykować Voodoo. Często pozostawiają oni po sobie trzy X na ścianach grobowców. Chcą wierzyć, że robiąc to, spełni się ich życzenie.


Big Tombs St. Luis Cemetery No. 1 Labyrinth of Tombs