Szukaj w swulinski.com:
 

Indianie Ameryki. Płn.


Indianin Am. Płn. #1::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #1 Indianin Am. Płn. #20::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #20 Indianin Am. Płn. #12::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #12

Indianie Ameryki Północnej, innymi słowy rdzenni Amerykanie pochodzą z wielu plemion, szczepów i grup etnicznych. Ich krew jest często wymieszana z emigrantami pochodzącymi z Afryki, Azji, Europy bądź innych regionów świata. Co zatem decyduje o tym, że ktoś czuje się Indianinem? Nie jest to kolor skóry, ale wewnętrzna więź z tradycją ojców, chęć kultywowania starych zwyczajów.


Indianin Am. Płn. #13::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #13 Indianka Am. Płn. #14::Indianie Ameryki Północnej:: Indianka Am. Płn. #14 Indianin Am. Płn. #03::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #03

Indianka Am. Płn. #10::Indianie Ameryki Północnej:: Indianka Am. Płn. #10 Indianin Am. Płn. #17::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #17 Indianin Am. Płn. #18::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #18

Indianka Am. Płn. #19::Indianie Ameryki Północnej:: Indianka Am. Płn. #19 Indianin Am. Płn. #11::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #11 Indianin Am. Płn. #21::Indianie Ameryki Północnej:: Indianin Am. Płn. #21