Kraków

Ulica Pijaska::Kraków, Polska::
Ulica Pijaska
Kościół Przemienienia Pańskiego::Kraków, Polska::
Kościół Przemienienia Pańskiego
Latarnia::Kraków, Polska::
Latarnia
Bazylika Mariacka #1::Kraków, Polska::
Bazylika Mariacka #1
Kościół św. Barbary::Kraków, Polska::
Kościół św. Barbary
Wnętrze Bazyliki Mariackiej::Kraków, Polska::
Wnętrze Bazyliki Mariackiej
Zdobienia w Sukiennicach::Kraków, Polska::
Zdobienia w Sukiennicach

Jedno z najstarszych miast w Polsce, była stolica państwa, Kraków to miasto, które się wyróżnia. Stara część miasta sięga czasów średniowiecza. Niezliczone kościoły w stylach gotyku, renesansu i baroku, jeden z pierwszych uniwersytetów na świecie, oraz Zamek Królewski na brzegach Wisły to tylko niektóre spośród wielu jego ciekawych miejsc. Jest to miasto mojej młodości, po wielu latach nadal uważam, że jest ciekawe.

Bazylika Mariacka #2::Kraków, Polska::
Bazylika Mariacka #2
Ambona::Kraków, Polska::
Ambona
Białe dorożki::Kraków, Polska::
Białe dorożki
Collegium Minus #1::Kraków, Polska::
Collegium Minus #1
Collegium Minus #2::Kraków, Polska::
Collegium Minus #2
Collegium Nowodworskiego::Kraków, Polska::
Collegium Nowodworskiego

© 2016 Maciej Swuliński