Knossos

Powstała na Krecie (dzisiejsza Grecja) kultura minojska rozwijała się dynamicznie od roku ok 2600 aż do ok 1500 p.n.e. Obecnie uznaje się ją, jako pierwszą europejską piśmienną cywilizację, a Kretę w szczególności, jako miejsce jej narodzin. Pierwsze skrypty minojskie pisane są pismem przypominających egipskie hieroglify. Późniejsze zapiski powstały w systemie linearnym A opartym na sylabach, a późniejsze jeszcze teksty pisane były pismem linearnym B używanym również przez Mykeńczyków. Tę ostatnią formę zapisu uważa się za wczesną forma pisma greckiego. Kultura minojska wzniosła wiele miast, nie tylko na Krecie, ale także na innych wyspach, jak na przykład Akrotiri na Santorini.

Dom południowy::Knossos, Kreta, Grecja::
Dom południowy
Rogi konsekracji::Knossos, Kreta, Grecja::
Rogi konsekracji
Południowe Propylaeum::Knossos, Kreta, Grecja::
Południowe Propylaeum

Różne pałace w Knossos istniały przez większość minojskiej hostorii. Są one dowodem na rozwój i zmiany w kulturze i sztuce. Knossos na Krecie było centrum politycznym. Wykopaliska odkryły tu pomieszczenia mieszkalne, rynek, magazyny, warsztaty i wiele narzędzi codziennego użytku. Miasto pałac miało trzy oddzielne systemy wodne, do zaopatrzenia w wodę, drenaż i odprowadzanie ścieków. Jako ciekawostkę architektoniczną warto wspomnieć, że kolumny w Knossos wykonywane były z odwróconych do góry nogami pni drzewa cyprysowego. Miało to zapobiegać kiełkowaniu, ale sprawiało, że kolumny minojskie być szersze u góry.

Wnętrze pałacu::Knossos, Kreta, Grecja::
Wnętrze pałacu
Ceramika minojskia::Knossos, Kreta, Grecja::
Ceramika minojskia
Sala tronowa::Knossos, Kreta, Grecja::
Sala tronowa
Wejście północne::Knossos, Kreta, Grecja::
Wejście północne

© 2013 Maciej Swuliński