Hokki-ji

Mała otoczona murem świątynia Hokki-ji w pobliżu Nara ufundowana została w roku 638 jako ostatnia wola księcia Shotoku. Chciał on aby miejsce to zamienić w buddyjską świątynię. Trzypoziomowa pagoda wybudowana w 706 r. uznawana jest za jeden z najwspanialszych przykładów architektury tego okresu. Jest to jednocześnie jedna z najstarszych drewnianych budowli na świecie.

Trzypoziomowa pagoda w Hokki-ji::Hokki-ji w Nara, Japonia::
Trzypoziomowa pagoda w Hokki-ji

© 2001 Maciej Swuliński