Szukaj w swulinski.com:
 

Gniew

Zamek Gniew #1 Wewnętrzny dziedziniec #1 Wewnętrzny dziedziniec #2 Kaplica

Najwyższe piętro Zewnętrzna brama Herby

Zamek Gniew #2

Kwadratowy u podstawy Zamek Gniew (Polska) zbudowany został przez Zakon Krzyżacki pod koniec XIII wieku. Budowa trwała 40 lat. Po ukończeniu, była to jedna z największych warowni w tej części państwa krzyżackiego. Fortyfikacja ta służyła jako szpital dla chorych i rannych członków zakonu i jako miejsce, gdzie starsi wiekiem rycerze spędzali swe ostatnie dni.


Krzesło Judasza Miejskie ujęcie wody Pranie